We Care Green

В “Best Western Premier Plovdiv Hills Hotel”, ние се ангажираме да създадем едно по-добро утре чрез нашите корпоративни политики и практики за устойчивост.  Нашият ангажимент е в съответствие с целта ни за създаване едно запомнящо се изживяване за всички гости на хотела.

Чрез продуктите и услугите, които предоставяме, ние се стремим да насърчим нашите гости да се присъединят в полагането на съзнателни усилия за намаляване на вредното ни въздействие върху околната среда.


НАШИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

“Best Western Premier Plovdiv Hills Hotel” разработва, внедрява и популяризира програми за намаляване на отпечатъка ни върху околната среда.


БЪДЕЩИ ЦЕЛИ

 • Създаване на съзнание за необходимостта от промяна сред нашите служители, гости и партньори.
 • Включване на нашите служители и гости в програми за опазване на околната среда и устойчивост.
 • Партньорство с водещи експерти за възприемане и прилагане на нови начини за отговор на предизвикателствата, свързани с околната среда и устойчивостта.


ПЪРВИ КРАЧКИ КЪМ УСПЕХ

Енергийна ефективност и енергоспестяване

 • Контрол на употребата на енергия чрез използване на нискоенергийно, сензорно или LED осветление в общите части на хотела. 
 • Внедрена енергоспестяваща картова система за достъп в стаите. (“Унити”) 
 • Инсталирана електрическата зарядна станция за електрически автомобили. 

   Опазване на водните ресурси

 • Според еко политиката на хотела ежедневната подмяна на хавлии, се извършва, когато те са поставени на пода в банята или във ваната.
 • В стремежа си да използваме по-малко вода, подмяната на бельо се извършва по желание на гостите или на всеки 3 ден от техния престой. 

  Рециклиране, доставчици и продукти

 • Използване на биоразградими и рециклирани материали в административния отдел на хотела, включително всички офиси и рецепция.
 • Намаляване употребата на пластмаса, когато и където е възможно.
 • Насърчаване получаването и изпращането на електронни копия на фактури вместо отпечатани при комуникацията с гости и сътрудници. 


Екипът на “Best Western Premier Plovdiv Hills Hotel” ще продължи да въвежда нови стратегии, технологии, системи, практики, процедури и програми за постигане на устойчиво намаляване на потреблението на енергия, вода и генериране на отпадъци, за да подобри начина на живот на планетата.

 

We Care Green :)